Дългогодишният опит на фирмата позволява предлагането на много широка гама качествени сервизни услуги, създавайки улеснение и сигурност за зъболекарите работещи с машини, оборудване и консумативи закупени от Технодента ЕООД.

Наред със сервизната дейност фирмата предлага и резевни части за широка гама дентални апарати.

Технодента ЕООД предлага на своите клиенти абонаментно обслужване, гаранционен и извънгаранционен сервиз на дентална техника, апаратура, оборудване и периферия.

Фирмата извършва бърз, качествен и професионален ремонт и поддръжка на всички марки зъболекарски машини и периферия.

Обект на сервизно обслужване е и помощна медицинска техника.

Инструкция за експлоатация на автоклав Runyes (изтегли)