ротори и други
 
   
 
   
 
Условия за ползване
 
     
     
     
 
 


Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване се предоставят от Технодента ЕООД на потребителите имащи намерение или извършващи покупки през електронния магазин www.technodenta.com, независимо дали те са регистрирани в него или не. Използуването на този уеб сайт от потребителите се приема като съгласие с Условията за ползване на електронния магазин. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да извършват покупки през www.technodenta.com.

Доставчик

Съгласно ЗЗП [pdf] Чл. 52. (1) Доставчикът е длъжен преди сключването на договора да предостави своевременно на потребителя информация относно:

Името и адреса на доставчика - Технодента ЕООД с адрес на управление гр.София, бул. Христо Ботев № 136 и седалище гр.София, ж.к. Люлин, бл. 219, вх. Б, ап. 23, телефони за връзка 02 441 47 35, 0885 82 53 15

Основните характеристики на стоките са изписани в страницата за представяне на всеки продукт. Там има подробно описание със снимков материал цена с ДДС /цените на стоките са крайни/ и бутон за поръчка. Представената информация се предоставя от съответния производител. Технодента ЕООД не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама по смисъла на ЗЗППТ [pdf]. Цената на стоките е за 1 брой, без включена в тази стойност цена на доставката. За възможни правописни грешки доставчика не носи отговорност.

Потребители

Потребителите се съгласяват да използват електронния магазин www.technodenta.com по начина и във вида определен от Технодента ЕООД. Регистрираните потребители на www.technodenta.com се съгласяват да получават по e-mail и да разглеждат непоискани търговски съобщения от Технодента ЕООД.
Потребителите на www.technodenta.com са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите. Потребителите могат да използва свободно информацията публикувана в www.technodenta.com, но нямат право да я извличат по никакъв начин, с цел създаване и използване в друга база данни, да я продават, препродават или предоставят на трети лица.


Как да пазарувате

Ако желаете да закупите даден продукт, трябва да отворите страницата с описанието му, да въведете брой и да натиснете бутон "Поръчай". Отваря ви се страницата наречена "Кошница". Ако желаете да продължите с пазаруването изберете нов продукт, количество и натиснете отново бутон "Поръчай". Стоките се натрупват в кошницата. Можете да коригирате броя на поръчаните продукти, да изтриете или добавяте продукти, преди да натиснете бутон "Оформи поръчката". Ако желаете да премахнете дадена стока от поръчката трябва да зададете за количество - нула и да натиснете бутон "Обнови количествата". След като вече сте уточнили вида на стоките и количествата продължавате нататък с бутона "Оформи поръчката". Следва да се регистрирате или да влезете в сайта с потребителското си име и парола. Трябва да попълните нужните полета за оформяне на поръчката и накрая да натиснете бутон "Изпрати". Това е всичко.


Търговски марки

Всички използвани търговски марки в този сайт са притежание на техните собственици.


Промяна на цени

Технодента ЕООД има право да коригира цените и облика на сайта, без за това да дължи предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. Ако има неволно сгрешена информация относно цена или количества на сайта доставчика е длъжен да уведоми потребителя още при обработката на заявката /преди изпращането и плащането/, като и двамата могат да се откажат от сделката ако не се стигне до консенсус.


Право на отказ от стока

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП [pdf] има право без да посочва причина да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката при условие, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида, в който е получена. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП [pdf], той следва да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на доставчика. Съобразно ЗЗП [pdf] чл.53 до изтичане на срока от 7 работни дни, посочен в ЗЗП [pdf], чл.55 всички плащания са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД [pdf]). Технодента ЕООД се задължава да възстанови платените от Вас суми в срок до 15 дни от датата на която сте упражнили правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на потребителя. При явно разминаване на описанието на стоката в сайта и това, което потребителят е получил в действителност, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от него за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП [pdf] в срок от 15 дни от получаване на върнатата стока в ненарушен търговския вид и опаковка или при желание от страна на потребителя я заменя със съответстваща на заявената. За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, можете да сигнализирате Комисия за защита на потребителите : тел. на потребителя 0700 111 22 (на стойността на един селищен разговор от цялата страна).

Като условие за ползване на сайта се задължавате, че няма да използвате сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона.
Нагоре
 
Доставка, Гаранции и Рекламации

Условия за доставка

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Технодента ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Гаранции

Гаранционният срок на стоките e изписан в страницата за представяне на всеки продукт.

Рекламации

При получаване на стоката следва да проверите за несъответствия: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от ЗЗП [pdf]. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявявите рекламция съгласно Чл.112 и Чл.113 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - в сила от 10.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г.). Привеждането на стоката в съответствие се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. При проява на скрити фабрични дефекти и липси, следва да направите рекламация след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП [pdf], който започва да тече от деня на получаване но стоката. В случай на непълна доставка Технодента ЕООД следва да достави липсващите части по най - бързия начин.
Нагоре
 
Политика за защита на личните данни
Декларация за защита на личните данни


Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за обработката на личните данни при ползването на електронния магазин на фирма Технодента ЕООД www.technodenta.com.
Технодента ЕООД е администратор на лични данни. Ние отговаряме за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

 1. Дефиниране на понятията
  1. Лични данни

   Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат името Ви, имейл адресът Ви, или поведението ви като потребител, когато използвате електронния магазин www.technodenta.com.

  2. Клиентски акаунт

   При използването на електронния магазин, ако желаете, ще имате възможност за създаване на Ваш клиентски акаунт онлайн. Ако вече сте регистрирани в нашия електронен магазин www.technodenta.com, ние можем да Ви създадем клиентски акаунт.

  3. Услуги

   На всякакви въпроси относно електронния магазин www.technodenta.com, ще Ви отговорим на тел. 02 441 47 35 в работното ни време от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа

   1. Реклама

    За да стимулираме продажбата на стоки или извършването на услуги, ние използваме Реклама. Тя обхваща продуктите, стоките или услугите, които предлагаме.

    1. Игри с награди

     Възможно е, да предлагаме игри с награди, в които можете да участвате чрез покупка през електронния ни магазин или по друг указан в правилата на играта начин. При спечелване получавате награда. Информация за играта ще получите на нашия електронен магазин www.technodenta.com. Моля, обърнете внимание на условията за участие за съответната игра.

    2. Анкети на клиенти

     Ние можем да използваме лични данни, най-вече имейл адрес, който е проверен предварително, за да изпратим брошури с промоционални стоки или покани за участие в анкети. Тъй като е много важно да съберем информация за работата Ви с нашите стоки, ще Ви поискаме съгласие за провеждане на неанонимна анкета, за да бъдем в състояние да направим заключения за Вашата личност.

    3. Промоции

     Ние предлагаме различни промоции на стоки, информация за които можете да получите от електронния магазин www.technodenta.com или по време на нашите участия в различни събития и изложби. Само когато е приложимо, можете да получите предварителна информация на Вашия имейл адрес.

  4. Проучване на пазара

   Проучването на пазара ни е необходимо за осъществяването на нашия бизнес модел. Обработката на данните, която извършваме, не води към личността на нашите клиенти.

  5. Персонализирана оценка на данни

   Ние извършваме персонализирана оценка на данните, за да можем да изследваме интересите на клиентите ни. Чрез оценяването на лични аспекти, като например покупателно поведение на клиента, ние можем да осигурим специфика и целенасоченост в предлагането на нашите стоки и услуги.

 2. Обработка на лични данни за целите на дейността ни:

  При регистрацията Ви за използване на електронния магазин на фирма Технодента ЕООД и за целите на обработка на различни законово определени документи събираме следните лични данни:

  • име и фамилия
  • адрес (улица, номер, пощенски код, населено място) (доброволно посочване при онлайн регистрация)

  За използването на електронния магазин на фирма Технодента ЕООД след регистрацията и създаването на Вашия клиентски акаунт тези данни са абсолютно необходими за издаването на счетоводни документи и гаранционни карти. Въз основа на тези данни ние можем категорично да Ви идентифицираме.

  За да можем да Ви обслужваме адекватно и да Ви предлагаме професионално техническо съдействие, се нуждаем от доброволно предоставяне от Ваша страна на следните допълнителни лични данни:

  • мобилен телефон
  • имейл адрес

  Вашите данни можете да актуализирате на тел. 02 441 47 35, чрез изпращане на актуална информация на и-мейл адрес sales@technodenta.com или на адрес 1202 София, бул. Христо Ботев № 136 в работните ни дни, или чрез формата за обратна връзка, след като се идентифицирате достатъчно.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за нормалното извършване на търговската ни дейност.

 3. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама
  1. Неперсонализирана реклама

   Обработването на лични данни от наша страна ни е необходимо, за да Ви изпращаме информация и реклама за актуални стоки, услуги, промоции, акции и анкети (съгласно т. 1). Ние ще събираме информация за:

   • Вашето име и фамилия, Вашия адрес, ако желаете да Ви уведомяваме по пощата.
   • Вашия предварително проверен имейл адрес, ако предпочитате уведомяване по имейл.
   • Вашия мобилен/стационарен номер, ако предпочитате уведомяване по телефона.

   Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама.

  2. Персонализирана реклама

   За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, промоции акции, услуги и анкети съгласно т. 1, които отговарят на Вашите персонални интереси, практика или конкретни желания, ние ще анализираме потребителското Ви поведение, участието Ви в промоционалните кампании, поръчките, които сте направили през електронния магазин на фирма Технодента ЕООД, тези, които сме реализирали чрез телефонни разговори или изрични и-мейли и ние ще обработваме следните данни:

   • Вашето име и фамилия, Вашия адрес, ако предпочитате да получавате информация по пощата
   • Вашия предварително проверен имейл адрес, ако предпочитате да получавате информация по имейл
   • Вашия мобилен/стационарен номер, ако предпочитате да получавате информация по телефона
   • Данни за потребителско поведението: категории продукти, реализиране на поръчки в следствие на предложения, промоции и акции, класификация въз основа на критерии и сравнения с други наши клиенти

   Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на персонализирана реклама.

 4. Обработка на лични данни за целите на персонализирана оценка на данни

  Само в случай, че получим Вашето съгласие, ние ще оценяваме Вашето потребителско поведение посредством обработка на Вашите лични данни за Вашето потребителско поведение. Ще запазим информация относно потребителското Ви поведение и ще я свързваме с Вашата личност. По този начин ние ще успяваме да насочваме нашите предложения според Вашия конкретен интерес и ще можем да оптимизираме предлагането. За целта ще извършваме оценка на следните данни:

  • Основни данни: име и фамилия, адрес, и-мейл.
  • Данни за потребителско поведението: категории продукти, реализиране на поръчки в следствие на предложения, покупки от електронния магазин, поръчки по телефона и покупки на изложения, промоции и акции, класификация въз основа на критерии и сравнения с други наши клиенти.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 22, ал. 2, буква „в“, чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за персонализирана оценка на данните.

 5. Обработка на лични данни за целите на проучване на пазара

  Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проучване на пазара и мненията на клиентите ни относно дейността ни. Проучването на пазара ни е необходимо със статистическа цел, анонимно е и не води към личността на нашите клиенти. Важно е да знаете, че по всяко време и без да посочвате причини можете да възразите срещу обработката на данните Ви от наша страна в бъдеще.

  Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за нормалното осъществяване на търговската ни дейност и избрания от нас бизнес модел.

 6. Продължителност на съхранение

  Потребителска информация на клиентите ни, както и тази за потребителското им поведение се съхраняват в продължение на 3 години. Основни данни се съхраняват 2 години след последната покупка.

 7. Използване на услуги на лица, обработващи лични данни / обработка на данни в страни извън Европейското икономическо пространство

  Технодента ЕООД не използва услугите на лица, обработващи лични данни, с изключение на данните, за осъществяване на счетоводната дейност. За тази цел обработващите лични данни обработват данните по възлагане от Технодента ЕООД и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни.

  Възможно е да предоставим лични данни и на държавни органи, като органи за контрол, съда или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

 8. Сигурност на данните

  За да осигурим сигурност и защита на личните данни, ние няма да ги съхраняваме в база данни на електронния магазин на Технодента ЕООД. Ще използваме за целта софтуерен продукт, който сме закупили от фирми, доказали съответствието му с изискванията на закона.

 9. Вашите права
  1. Право на информация

   Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за това как съхраняваме данните Ви, по какъв начин сме ги получили и на кого ги предоставяме, както и защо ги съхраняваме. Това не важи, когато предоставяме информация по електронен път.

  2. Право на оттегляне

   В случай, че сте ни позволили да използваме Вашите данни, по всяко време можете да оттеглите позволението си, без да ни посочите причината за това си решение. Необходимо е само да се свържете с нас на пощенския ни адрес 1202 София, бул. "Христо Ботев" 136 или на и-мейл адрес sales@technodenta.com, да се идентифицирате достатъчно и да заявите желанието си.

  3. Право на корекция

   В случай, че настъпи промяна в данните, които сте ни предоставили или установите някаква неточност, винаги можете да заявите корекция на пощенския ни адрес 1202 София, бул. "Христо Ботев" 136 или на и-мейл адрес sales@technodenta.com, като се идентифицирате достатъчно.

  4. Право на изтриване

   Вие имате право да поискате от нас да изтрием данните Ви. Това може да стане по всяко време на пощенския ни адрес 1202 София, бул. "Христо Ботев" 136 или на и-мейл адрес sales@technodenta.com, като се идентифицирате достатъчно.

   Ние ще изтрием данните Ви незабавно, най-късно 7 работни дни след като получим писменото Ви волеизявление на посочените комуникационни канали.

   В случай, обаче, че изтриването нарушава наши договорни, законови или правни задължения и други подобни за съхранение, ние ще извършим анонимизиране. Важно е да знаете, че след като изтрием Вашите данни, няма да бъде възможно да Ви предоставяме информация занапред. За изтриването или анонимизирането на Вашите данни ще Ви уведомим изрично.

   В случай, че не закупите стока или услуга от нас за период по-дълъг от 2 години, ние ще изтрием данните Ви, без да е необходимо да упражнявате правото си на изтриване. След изтичане на 3 години от началото на търговските ни взаимоотношение и в случай, че нямаме законови задължения за съхранение на данните Ви, ние ще изтрием и Вашите основни данни, с които разполагаме. В случай, че законът изисква съхранение на данните Ви за дълъг период, ние ще ги анонимизираме за Ваша сигурност.

  5. Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.)

   В случай, че изявите желание да прехвърлим данните Ви на Вас или трета страна, ние ще го направим според техническите ни възможности.

  6. Право на възражение

   Вие имате право, независимо дали сме получили съгласието Ви за използване на данните Ви за целите на директния маркетинг, да възразите срещу това, без да посочвате причина. Необходимо е да знаете, че възражението Ви срещу всички процеси на обработка на данните Ви, които ние извършваме, може да доведе до невъзможност да изпълняваме изискванията на закона, свързани с осъществяване на търговската ни дейност.

  7. Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)

   Когато Вие осъществявате контакт с нас по телефон, и-мейл sales@technodenta.com или на пощeнския ни адрес 1202 София, бул. "Христо Ботев" 136, Технодента ЕООД, данните, които получаваме, използваме, за да осъществим обратна връзка с Вас и да Ви съдействаме при възникнал технически проблем. Тези данни ще бъдат изтрити от наша страна, след като вече не е необходимо да ги съхраняваме или ще ограничим използването им, когато имаме законови съображения за съхранението им.

 10. Право на жалба

  В случай, че имате оплаквания, се обърнете към Длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) на дружеството. Важно е да знаете, че притежавате и правото да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 11. Преглед на целите на обработка на данни за услугите, предоставяни от Технодента ЕООД

  С цел нормалното осъществяване на търговските ни взаимоотошения ние се нуждаем от следните данни получени директно от Вас:

  • име и фамилия
  • адрес и и-мейл адрес
  • когато извършвате поръчка онлайн или по телефона, Вашият мобилен телефон е абсолютно необходим

  За да предложим на вниманието Ви нашата реклама, ние се нуждаем от името и фамилията и и-мейл адреса Ви. Тези данни ще използваме, само когато ни ги предоставите доброволно.

  За да предложим на вниманието Ви нашата персонализирана реклама, ние се нуждаем от името и фамилията Ви и и-мейл адреса Ви. Тези данни ще използваме, само когато ни ги предоставите доброволно. Когато обработваме тези данни, ще включим и информацията за потребителското Ви поведение. Това ще ни помогне да подобрим предлагането специално към Вас. Важно е да знаете, че имате право да определите канала за получаване на персонализирана реклама.

  Когато обработваме данните Ви с цел проучване на пазара, ние предварително ги анонимизираме, така че при оценката отсъства всякаква персонификация, която би позволила идентификация на личността Ви.

 12. Декларации за съгласие от страна на клиентите и потребителите на електронния магазин на Технодента ЕООД

  С използването на нашия електронен магазин и реализирайки поръчка, вт.ч. и по телефона, Вие декларирате желанието си Вашите лични данни (основни и потребителски) да бъдат съхранявани и обработвани за целите на търговските взаимоотношения с фирма Технодента ЕООД и за целите, както следва:

  1. Декларации за съгласие за обработката на Вашите лични данни, запаметени и съхранявани от Технодента ЕООД, с цел осъществяване (получаване от Ваша страна) на реклама и персонализирана оценка на данните.
   1. Декларация за получаване на неперсонализирана реклама

    С настоящите декларации давам изричното си съгласие Технодента ЕООД да обработва и когато е необходимо да осъществява трансфер на личните ми данни и желая да получавам информация за актуални продукти, услуги, акции и анкети и други форми на реклама и да бъда уведомяван/а по e-mail и телефон.

    Можете по всяко време и без да посочвате причини да упражните право на оттегляне по т. 9.2

   2. Декларация за получаване на персонализирана реклама

    С настоящите декларации давам изричното си съгласие Технодента ЕООД да обработва и когато е необходимо да осъществява трансфер на личните ми данни и желая да получавам информация за актуални продукти, услуги, акции и анкети и други форми на реклама и да бъда уведомяван/а по e-mail и телефон.

    Ние осъществяваме персонализацията като оценяваме данните за потребителско Ви поведение въз основа на покупките, които извършвате при нас, участието Ви в нашите рекламни акции, използването на електронния ни магазин, поръчките, които правите по телефона и тези на различните мероприятия, в които участваме. За целта ние обработваме Вашите основни и потребителски данни. Ние не обединяваме тази информация за Вас с друга фирма.

    Можете по всяко време и без да посочвате причини да упражните право на оттегляне по т. 9.2

   3. Декларация за съгласие за персонализирана оценка на данните

    С настоящите декларации давам изричното си съгласие Технодента ЕООД да обработва и когато е необходимо да осъществява трансфер на личните ми данни и желая да получавам информация за съобразени с мен, релевантни и персонализирани предложения.

    Съгласен/а съм моите основни и потребителски данни, отнасящи се до моето потребителско поведение, използването на електронния Ви магазин, поръчките ми по телефона и покупките, които извършвам по време на участията на Технодента ЕООД на различни мероприятия, да могат да бъдат оценени за целите на анализиране и прогнозиране на интересите ми.

    Можете по всяко време и без да посочвате причини да упражните право на оттегляне по т. 9.2

   4. Потвърждение на Декларациите за защита на данните

    ПОТВЪРЖДАВАМ, че прочетох, разбрах и съм съгласен/а с Декларациите за защита на личните данни.

    ВНИМАНИЕ! Без горното потвърждение Вашите данни не могат да бъдат обработени за горепосочените цели.

  2. Горепосочените декларации за съгласие се отнасят за използването на електронния магазин на фирма Технодeнта ЕООД
 13. Въпроси за защитата на данните

  При възникнали въпроси, свързани с процесите на обработка и защита на личните данни от страна на Технодента ЕООД при използването на www.technodenta.com, можете да се обръщате към нас, като използвате следните данни за контакт:

  Технодента ЕООД

  До ДЛЗЛД

  e-mail: sales@technodenta.com

  адрес: 1202 София, бул. "Христо Ботев" 136

  телефон: 02 441 47 35

Нагоре
 
     
   
   
           
           
     
 
English version |  За нас   |  Полезни съвети   |  Условия за ползване   |  Плащане   |
уеб дизайн:www.need.bg